skip to Main Content
Vannkvalitet I Melkerom

Melkeprodusenter med privat vannkilde skal, i henhold til KSL-standard, ta vannprøve for analyse hver høst i tidsrommet august-november. Ansvaret for at denne blir tatt ligger hos «virksomheten», det vil si melkeprodusenten.

Fjellab tilbyr disse analysene.

Back To Top