skip to Main Content

Radon i inneluft

Undersøkelser har vist at opphold i luftmiljøer med høye radonkonsentrasjoner over lang tid (mange år) gir økt risiko for utvikling av lungekreft og at risikoen er høyest for røykere.Radon er en radioaktiv edelgass som dannes naturlig i berggrunn og jordsmonn…

Les mer
Back To Top