skip to Main Content

Vannkvalitet i melkerom

Melkeprodusenter med privat vannkilde skal, i henhold til KSL-standard, ta vannprøve for analyse hver høst i tidsrommet august-november. Ansvaret for at denne blir tatt ligger hos "virksomheten", det vil si melkeprodusenten. Fjellab tilbyr disse analysene.

Les mer
Back To Top