skip to Main Content
Radon I Inneluft

Undersøkelser har vist at opphold i luftmiljøer med høye radonkonsentrasjoner over lang tid (mange år) gir økt risiko for utvikling av lungekreft og at risikoen er høyest for røykere.Radon er en radioaktiv edelgass som dannes naturlig i berggrunn og jordsmonn som inneholder uran og radium.

Edelgasser har liten evne til å danne kjemiske bindinger med andre stoffer og kan lett frigjøres fra luft. Når radon brytes ned dannes nye radioaktive stoffer, såkalte ”radondøtre”, som gir stråledoser til lungene ved innånding.

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. Dette skyldes både geografiske forhold, vårt klima og måten vi bygger våre boliger på.

Tiltaksnivå i innemiljø er satt til 200 Bq/m. Sesongen for måling av radon i inneluft er fra oktober-april. Ta kontakt med oss eller registrer deg og legg bestillingen direkte inn i nettbutikken.

Relaterte produkter

Back To Top