skip to Main Content

Vannkvalitet i melkerom

kr 675

Melkeprodusenter med privat vannkilde skal, i henhold til KSL-standard, ta vannprøve for analyse hver høst i tidsrommet august-november. Ansvaret for at denne blir tatt ligger hos «virksomheten», det vil si melkeprodusenten.

Category: Tags: ,

Beskrivelse

Mange gårdsbruk har egen vannkilde. Vannet kan stamme fra bekker, gravde brønner eller fjellbrønner. Påvirkning fra mennesker og dyr kan føre til forurensing av drikkevannet.

Analysene avslører eventuell forurensing av drikkevannet.

Teknisk informasjon

Standardmetode
ISO 6222

Grenseverdi
<100

Kimtall (totalantall bakterier) er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høyt kimtall indikerer innhold av organisk materiale (humus) eller tilsig av overflatevann.

Standardmetode
NS-ISO 9308-1:2014

Grenseverdi
0/100 ml

Mulig tarmbakterier fra mennesker eller dyr. Indikerer mulig helserisiko ved å drikke vannet.

Standardmetode
NS-ISO 9308-1:2014

Grenseverdi
0/100 ml

Sikre, ferske tarmbakterier fra mennesker eller dyr. Indikerer helserisiko ved å drikke vannet.

Back To Top