skip to Main Content

Radon i vann

kr 575

Radon er en radioaktiv gass som over tid kan gi lungekreft.

Radongass dannes naturlig i berggrunnen og både jordluft og grunnvann inneholder radon. Det er i vann fra borebrønner i fast fjell at man har funnet de høyeste radonkonsentrasjonene.

Kategori:

Beskrivelse

Radon i vann kan være en årsak til forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluft. En fjellbrønn er et tilnærmet lukket system hvor gassen slippes fri når du bruker vannet innendørs i for eksempel dusj og vaskemaskin. Dette kan gi økte radonnivåer i inneluften.

De høyeste radonkonsentrasjonene er funnet i områder med uranrike granitter og gneis.

Måling av radon i vann

Du bør måle radon i vann om:

  • du har målt høye verdier i inneluften og har vann fra brønn
  • du har borebrønn i fast fjell

Teknisk informasjon

Standardmetode
Gammaspektrofotometri med NaI detektor

Grenseverdi
500 Bq/l (Anbefalt tiltaksnivå for radon i vann i en enkelthusholdning)

Radonanalyse av vannet kan gjennomføres hele året, og utstyr til prøvetaking får du fra oss.
(*) Analysen er ikke omfattet av akkrediteringen

Norsk akkreditering
Fjellab utfører en rekke akkrediterte kjemiske- og mikrobiologiske analyser av drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene og miljøprøver. Analyser merket med (*) er ikke omfattet av akkrediteringen. Vi hjelper deg med å velge riktige analyser og lager om ønskelig skreddersydde prøveprogram som dekker ditt behov.

Alle priser på våre nettsider er inkl. mva. og avgifter. For betingelser og nedlasting av våre følgeskjema se Dokumentoversikt

Hydroparken 248
3660 Rjukan

Mat-vann-miljø

Mer informasjon

Back To Top