skip to Main Content

Radon i vann

kr 655

Radon er en radioaktiv gass som over tid kan gi lungekreft.

Radongass dannes naturlig i berggrunnen og både jordluft og grunnvann inneholder radon. Det er i vann fra borebrønner i fast fjell at man har funnet de høyeste radonkonsentrasjonene.

Kategori:

Beskrivelse

Radon i vann kan være en årsak til forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluft. En fjellbrønn er et tilnærmet lukket system hvor gassen slippes fri når du bruker vannet innendørs i for eksempel dusj og vaskemaskin. Dette kan gi økte radonnivåer i inneluften.

De høyeste radonkonsentrasjonene er funnet i områder med uranrike granitter og gneis.

Måling av radon i vann

Du bør måle radon i vann om:

  • du har målt høye verdier i inneluften og har vann fra brønn
  • du har borebrønn i fast fjell

Teknisk informasjon

Standardmetode
Gammaspektrofotometri med NaI detektor

Grenseverdi
500 Bq/l (Anbefalt tiltaksnivå for radon i vann i en enkelthusholdning)

Radonanalyse av vannet kan gjennomføres hele året, og utstyr til prøvetaking får du fra oss.
(*) Analysen er ikke omfattet av akkrediteringen

Back To Top