skip to Main Content

Kontroll av produksjonshygiene

kr 1.000

Analysene gir en god dokumentasjon på råvare og/eller produksjonshygienen knyttet til mat som skal selges.

 

Category:

Beskrivelse

Analysepakken gir god dokumentasjon på matvarens hygieniske tilstand før den skal frembys til forbruker. Dokumentasjonen skaper trygghet for at alle ledd i produksjonen er godt ivaretatt før matvarene kommer ut på markedet.

Teknisk informasjon

Standardmetode
Tempo

Aerobt kimtall inkluderer mikroorganismer som kan vokse aerobt ved 30 °C og kan indikere kvalitet og fordervelsesgrad av et produkt. Kimtall er ofte brukt til overvåkning av næringsmiddelproduksjon og kan være til hjelp for å bedømme hygienen under produksjonen.

Standardmetode
Tempo

Hovedreservoaret for koliforme bakterier er tarmen til varmblodige dyr og mennesker, enkelte koliforme bakterier finnes også i jord og plantemateriale. Derfor er en påvisning av koliforme bakterier ikke en sikker indikasjon på fekal forurensning. Den eneste slekten hos koliforme bakterier som bare har tarmen som naturlig reservoar er Escherichia coli (E. coli).

Standardmetode
Tempo

Hovedreservoaret for koliforme bakterier er tarmen til varmblodige dyr og mennesker, enkelte koliforme bakterier finnes også i jord og plantemateriale. Derfor er en påvisning av koliforme bakterier ikke en sikker indikasjon på fekal forurensning. Den eneste slekten hos koliforme bakterier som bare har tarmen som naturlig reservoar er Escherichia coli (E. coli).

Standardmetode
Tempo

Analyse av Enterobacteriaceae brukes i næringsmiddelindustrien som indikator på utilstrekkelig hygiene og/eller feil i prosessen. I denne bakteriegruppen kan en finne næringsmiddelbårne patogener som kan føre til sykdom hos mennesker, i tillegg til bakterier som kan forårsake fordervelse av matvarer.
(*) Analysen er ikke omfattet av akkrediteringsomfanget.

Back To Top