skip to Main Content

Patogene bakterier

kr 1.575

Analysene i pakken kontrollerer om det finnes mikroorganismer som kan gi sykdom i maten. Patogene bakterier gir sykdom knyttet til inntak av bedervede matvarer med symptomer som oppkast og diare.

Kategori:

Beskrivelse

Patogene bakterier er mikroorganismer som kan medføre sykdom. Eksempler på dette er Salmonella, Listeria monocytogenes og Bacillus cereus. Sykdomsfremkallende bakterier bør ikke påvises i spiseklar mat.

Teknisk informasjon

Standardmetode
Tempo

Bacillus cereus er en sporedannende bakterie som kan produsere toksiner og være årsak til matforgiftning. Bakterien finnes i jordsmonn og i miljøet. Oppformering av bakterien kan skje ved varmeholdning ved for lav temperatur, utilstrekkelig eller langsom nedkjøling, utilstrekklig oppvarming av matrester og ved oppbevaring ved romtemperatur.

Standardmetode
Tempo

Staphylococcus areus kan produsere toksin ved vekst i matvarer som kan forårsake matforgiftning. Bakterien finnes hos mennesker på hud og i nesen, og forekommer spesielt i matvarer som blir håndtert av bærere av bakterien som f. eks. smørbrød, gravlaks og kalde anretninger.

Standardmetode
AFNOR UNI-03/04-04/05

Grenseverdi
Ikke påvist

Listeria monocytogens kan føre til alvorlig sykdom, først og fremst hos personer med svekket immunsystem. Bakterien vokser godt i vakuumpakket og modifisert atmosfære.

Standardmetode
NS-ISO 7888

Grenseverdi
Ikke påvist

Salmonella er en vanlig årsak til smittsom mage-tarm-infeksjon. Matvarer er vanligvis smittekilde, oftest kjøttprodukter. Salmonella drepes i løpet av en time ved 55 °C og etter 15-20 minutter ved 60 °C. Varmeresistente arter kan overleve relativt høye temperaturer. Bakterien kan overleve i måneder og år i frysevare, den kan også overleve i månedsvis i tørkede produkter som pasta, kakaopulver, krydder, mm.

Back To Top