skip to Main Content

Legionella

kr 2.045

Fjellab tilbyr rutinemessig kontroll av legionellabakterier.

Kategori:

Beskrivelse

Vi anbefaler rutinemessig kontroll av Legionella-bakterier

Legionella-bakterier kan fremkalle sykdom hvis bakteriene når lungene. For å komme inn i luftveiene må bakteriene forekomme i en aerosol. Vi utsetter oss for aerosoler blant annet når vi dusjer. Hvis bakteriene vokser i ledningsnettet eller i dusjhode/slange kan en risikere at bakteriene når lungene. I tilstrekkelig stor dose kan Legionella medføre alvorlig sykdom. Legionærsyken er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Legionella pneumophila, som arter seg som en alvorlig lungebetennelse med relativt høy dødelighet. For en frisk person ligger dødeligheten rundt 10-15 prosent, hos en person med svekket immunforsvar og alvorlige underliggende sykdommer ligger dødeligheten på 30-40 prosent (dette gjelder uten antibiotikabehandling).

For å få et best mulig representativt bilde av de mikrobiologiske forholdene, bør det tas regelmessige prøver. Prøvene bør tas i perioder da det kan forventes at vekstforholdene er eller har vært mest gunstige. Senere kan hyppigheten reduseres ut i fra prøveresultatene.

Teknisk informasjon

Standardmetode
AFNOR No IDX 33/06 – 06/19

Metoden baserer seg på dyrkningsteknikker og dyrkningstiden er 7 døgn. Analysesvar kan derfor ikke påregnes før 7-10 dager etter prøveuttak.
(*) Metoden er ikke omfattet av akkrediteringsomfanget.

Back To Top