skip to Main Content

Kalkinnhold, hardhet

kr 470

Hvis du har behov for å vite om du trenger å tilsette salt i oppvaskmaskinen bør du få sjekket vannets hardhet.

Kategori:

Beskrivelse

Bløtt, mykt eller hardt vann

Regnvann og overflatevann inneholder vanligvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann, mens grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes som hardt vann.

Hardt vann kan gi hvitt belegg på glass og i vaskeservanter, samt gi dårlig skumming ved bruk av såpe.

Drikkevannsforskriften angir ikke grenseverdier for kalsium og magnesium mht. helsemessig betydning.

Teknisk informasjon

Standardmetode
NS 14911 evt. Intern metode (MP-AES)

Kalsium forekommer i naturen i kalk. Grunnstoffet finnes i kjemiske forbindelser, for eksempel som kalsiumkarbonat i mange bergarter og mineraler som kalkstein og marmor.

Standardmetode
NS 14911 evt. Intern metode (MP-AES)

Magnesium er et alkalisk jordmetall som finnes naturlig i mineraler.

Standardmetode
Beregnet

Grenseverdi
0-2 °dH svært bløtt
2-5 °dH bløtt
5-10 °dH middels hardt
10-21 °dH hardt
>21 °dH svært hardt

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Dette måles i tyske hardhetsgrader, dH°.

Back To Top