skip to Main Content

Kalkinnhold, hardhet

kr 415

Hvis du har behov for å vite om du trenger å tilsette salt i oppvaskmaskinen bør du få sjekket vannets hardhet.

Kategori:

Beskrivelse

Bløtt, mykt eller hardt vann

Regnvann og overflatevann inneholder vanligvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann, mens grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes som hardt vann.

Hardt vann kan gi hvitt belegg på glass og i vaskeservanter, samt gi dårlig skumming ved bruk av såpe.

Drikkevannsforskriften angir ikke grenseverdier for kalsium og magnesium mht. helsemessig betydning.

Teknisk informasjon

Standardmetode
NS 14911 evt. NS-EN ISO 7980

Kalsium forekommer i naturen i kalk. Grunnstoffet finnes i kjemiske forbindelser, for eksempel som kalsiumkarbonat i mange bergarter og mineraler som kalkstein og marmor.

Standardmetode
NS 14911 evt. NS-EN ISO 7980

Magnesium er et alkalisk jordmetall som finnes naturlig i mineraler.

Standardmetode
Beregnet

Grenseverdi
0-2 °dH svært bløtt
2-5 °dH bløtt
5-10 °dH middels hardt
10-21 °dH hardt
>21 °dH svært hardt

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Dette måles i tyske hardhetsgrader, dH°.

Norsk akkreditering
Fjellab utfører en rekke akkrediterte kjemiske- og mikrobiologiske analyser av drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene og miljøprøver. Analyser merket med (*) er ikke omfattet av akkrediteringen. Vi hjelper deg med å velge riktige analyser og lager om ønskelig skreddersydde prøveprogram som dekker ditt behov.

Alle priser på våre nettsider er inkl. mva. og avgifter. For betingelser og nedlasting av våre følgeskjema se Dokumentoversikt

Hydroparken 248
3660 Rjukan

Mat-vann-miljø

Mer informasjon

Back To Top