skip to Main Content

Hyttevann

kr 1.155

Mange har eget vann på fritidseiendom. Vannet kan stamme fra bekker, gravde brønner eller fjellbrønner. Vannet blir ofte stående lenge uten bruk. Vann endres med tiden, både fra år til år og gjennom sesongene. Påvirkning fra mennesker og dyr kan føre til forurensing av drikkevannet.

Det anbefales at vannet kontrolleres med jevne mellomrom for å være sikker på at vannet ikke inneholder mikroorganismer som kan medføre helseskade.

Kategori:

Beskrivelse

Analysene forteller om vannet inneholder mikroorganismer som kan fremkalle sykdom.

Teknisk informasjon

Standardmetode
ISO 6222

Grenseverdi
<100

Kimtall (totalantall bakterier) er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høyt kimtall indikerer innhold av organisk materiale (humus) eller tilsig av overflatevann.

Standardmetode
NS-EN ISO 9308-1 / NS-EN ISO 9308-2

Grenseverdi
Skal ikke påvises (<1)

Mulig tarmbakterier fra mennesker eller dyr. Indikerer mulig helserisiko ved å drikke vannet.

Standardmetode
NS-EN ISO 9308-1 / NS-EN ISO 9308-2

Grenseverdi
Skal ikke påvises (<1)

Sikre, ferske tarmbakterier fra mennesker eller dyr. Indikerer helserisiko ved å drikke vannet.

Standardmetode
NS-EN-ISO 7899-2

Grenseverdi
Skal ikke påvises (<1)

Enterokokker finnes også i kloakk og kan overleve i vann i lang tid. Påvisning av enterokokker indikerer at virus eller parasittcyster fortsatt kan være i vannet.

Back To Top