skip to Main Content

Misfarging/lukt

kr 2.190

Vi hjelper deg med å finne ut hvorfor vannet er brunt eller gult, har dårlig lukt og smaker vondt.

Kategori:

Beskrivelse

Drikkevannet har dårlig lukt og smaker vondt

Mange opplever at drikkevannet er misfarget, lukter og smaker vondt. Årsaken til dette kan skyldes flere ting. Analysepakken under vil normalt kunne bidra til å finne årsaken til problemene.

Teknisk informasjon

Standardmetode
Intern metode (MP-AES)

Grenseverdi
0,2 mg/l

De fleste bergarter inneholder jern og mangan. Disse metallene løses lettest i grunnvannet der pH er lav, eller der det er mye myr i brønnens infiltrasjonsområde. Gult/brunt og grumsete vann kan skyldes høyt innhold av jern, mangan eller humus (organisk materiale). Dette kan også gi dårlig smak på vannet og gi misfarging og rustflekker på sanitærutstyr og klesvask.

Standardmetode
Intern metode (MP-AES)

Grenseverdi
0,05 mg/l

De fleste bergarter inneholder jern og mangan. Disse metallene løses lettest i grunnvannet der pH er lav, eller der det er mye myr i brønnens infiltrasjonsområde. Gul/brunt og grumsete vann kan skyldes høyt innhold av jern, mangan eller humus (organisk materiale). Dette kan også gi dårlig smak på vannet og gi misfarging og rustflekker på sanitærutstyr og klesvask.

Standardmetode
NS-EN 1484

Grenseverdi
5 mg/l

Høyt innhold av totalt organisk karbon tyder på at vannet inneholder mye organisk materiale. Dette kan gi gult vann, dårlig smak og brun utfelling. Dette vil kunne gi grobunn for bakterievekst og begroing av vannrørene.

Standardmetode
NS-EN ISO 7887:2011

Grenseverdi
20 mg/l

Farget vann skyldes ofte høyt innhold av humus og/eller jern/mangan. pH analyseres alltid ved analyse av farge.

Standardmetode
NS-EN ISO 10523:2012

Grenseverdi

6,5-9,5

Faren for korrosjon i vannrør og lignende øker dersom pH i vannet er lavt.

Standardmetode
ISO 6222:1999

Grenseverdi

<100 CFU/ml

Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og sopp i prøven. Høyt kimtall indikerer innhold av organisk materiale (humus) eller tilsig av overflatevann.

Standardmetode
NS-EN ISO 9308-1 / NS-EN ISO 9308-2

Grenseverdi

Skal ikke påvises (<1)

Mulig tarmbakterier fra mennesker eller dyr. Indikerer mulig helserisiko ved å drikke vannet.

Standardmetode
NS-EN ISO 9308-1 / NS-EN ISO 9308-2

Grenseverdi

Skal ikke påvises (<1)

Sikre, ferske tarmbakterier fra mennesker eller dyr. Indikerer helserisiko ved å drikke vannet.

Standardmetode
NS-EN ISO 7899-2:2000

Grenseverdi

Skal ikke påvises (<1)

Enterokokker finnes i kloakk og kan overleve i vann i lang tid. Påvisning av enterokokker indikerer at virus eller parasittcyster fortsatt kan være i vannet.

Back To Top