skip to Main Content

Grønt belegg på sanitærutstyr

kr 840

Høyt innhold av kobber kan være årsak til grønnfarge i vaskeservanter, dusj, klesvask og også i hår.

Kategori:

Beskrivelse

Grønn farge på blandebatteri og på dusjvegg skyldes normalt høyt innhold av kobber. Kobber kan ved tærende betingelser bli utløst fra kobberrør. Kobber i drikkevannet kan ved for høye nivåer medføre helseskade.

Teknisk informasjon

Standardmetode
NS 4743

Grenseverdi
1,0 mg/l

Kobber finnes sjelden i selve grunnen, men kan bli utløst fra gamle vannrør dersom pH er lav eller kloridinnholdet er høyt.

Standardmetode
NS-EN ISO 10304-1

Grenseverdi
200 mg/l

Høyt innhold av klorid kan skyldes inntrenging av sjøvann eller avrenning av veisalt.

Standardmetode
NS-EN ISO 1053

Grenseverdi
6,5 – 9,5

Dersom pH er lav kan kobber bli utløst fra ledningsnett som inneholder kobber.

Norsk akkreditering
Fjellab utfører en rekke akkrediterte kjemiske- og mikrobiologiske analyser av drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene og miljøprøver. Analyser merket med (*) er ikke omfattet av akkrediteringen. Vi hjelper deg med å velge riktige analyser og lager om ønskelig skreddersydde prøveprogram som dekker ditt behov.

Alle priser på våre nettsider er inkl. mva. og avgifter. For betingelser og nedlasting av våre følgeskjema se Dokumentoversikt

Hydroparken 248
3660 Rjukan

Mat-vann-miljø

Mer informasjon

Back To Top