skip to Main Content

Grønt belegg på sanitærutstyr

kr 880

Høyt innhold av kobber kan være årsak til grønnfarge i vaskeservanter, dusj, klesvask og også i hår.

Kategori:

Beskrivelse

Grønn farge på blandebatteri og på dusjvegg skyldes normalt høyt innhold av kobber. Kobber kan ved tærende betingelser bli utløst fra kobberrør. Kobber i drikkevannet kan ved for høye nivåer medføre helseskade.

Teknisk informasjon

Standardmetode
NS 4743

Grenseverdi
1,0 mg/l

Kobber finnes sjelden i selve grunnen, men kan bli utløst fra gamle vannrør dersom pH er lav eller kloridinnholdet er høyt.

Standardmetode
NS-EN ISO 10304-1

Grenseverdi
200 mg/l

Høyt innhold av klorid kan skyldes inntrenging av sjøvann eller avrenning av veisalt.

Standardmetode
NS-EN ISO 1053

Grenseverdi
6,5 – 9,5

Dersom pH er lav kan kobber bli utløst fra ledningsnett som inneholder kobber.

Back To Top