skip to Main Content

Fjellab er et akkreditert laboratorium som utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av mat, vann og miljøprøver.

Fjellab holder til i Rjukan Næringspark.

Fjellab holder til i denne bygningen i Rjukan Næringspark.

Laboratoriet ble bygd i 1911, Christian Morgenstierne var arkitekt. Bygget var den gang hovedlaboratoriet for den kjemiske produksjonen til Norsk Hydro. Her ble all produksjon og ferdigvare kontrollert både under lysbuemetoden og ammoniakkmetoden. Med overgangen til ammoniakkmetoden i 1928 ble det også mulig å produsere edelgasser, som ble kontrollert her. Laboratoriet stod også for kontroll av tungtvann. Bygningen representerer også forsøks- og pionervirksomheten. Det var her ingeniørene prøvde seg fram til forbedrede produksjonsmetoder. I tillegg hadde bedriftslegen kontor i bygningen. (kilde NIA)

Fjellab eies av kommunene Tinn, Vinje og Tokke. Laboratoriet har 4 ansatte.

Laboratoriet tilbyr kjemiske og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, avløp og miljøprøver.  Vi bistår også i forbindelse med etablering av kontrollprogram for vannverk og matprodusenter.

Akkreditert analyselaboratorium

Fjellab har norsk akkreditering. Logoen til Norsk akkreditering.

Fjellab er akkreditert etter ISO 17025.
Se vårt akkrediteringsdokument her.

Analyseinstrument

Våre kunder er i dag kommuner, private vannverk, næringsmiddelbedrifter, småskalaprodusenter, industri og konsulentselskaper.

Gjennom et nettverk med utvalgte samarbeidspartnere (LABforum), kan Fjellab formidle analyser og laboratorietjenester som dekker de fleste behov. Vi har fokus på høy analytisk kompetanse og relevant fagkunnskap knyttet til prøvene som analyseres. I tillegg til analyser og resultatformidling, tilbys veiledning ved prøveuttak, rådgiving knyttet til prøvetakingsplaner, uttak og forsendelse av prøver og bruk og oppfølging av analyseresultater.

Lagre

Lagre

Referanser fra våre kunder

Lokal matprodusent, Vinje i Telemark

Takk for god støtte i ein vanskelig bakterie/virus-verden med mange ukjente faktorar. Dyktige fagfolk med ny informasjon og rask service. 🙂

Optipharma AS

Optipharma er en nøytral leieprodusent av kosttilskudd og kosmetikk. Vi skal være en trygg og seriøs utvikler og produsent for det norske markedet. I dette arbeidet er vi avhengig av gode samarbeidspartnere på analyser. Det var som «å komme til himmelen» ved å bytte fra en av de store aktørene til Fjellab. Hos Fjellab kan vi diskutere og kommunisere problemstillinger vedr. analysene. I de store firmaene er dette nesten umulig. Fjellab er svært kunnskapsrike og raske til å utføre analysene. Her føler vi at vi som kunde står i fokus. Vi anbefaler Fjellab på det sterkeste!

Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS

Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS leverer vann og avløpstjenester til over 400 hytter i Rollag kommune. Vi har flere vannverk og avløpsrenseanlegg som driftes, og har gjennom flere år benyttet oss av tjenestene fra Fjellab

I alle år har vi hatt et godt samarbeid, og vil bemerke den positive og løsningsorienterte servicen som møter oss. Ut fra vår erfaring kan vi absolutt anbefale å benytte Fjellab sine tjenester.

Rjukanbadet KF

Rjukanbadet KF benytter kompetansen til Fjellab til å kvalitetssikre bassengvann og ta legionella analyse.

Rjukanbadet KF har høye kvalitetskrav til vannkvaliteten i anlegget. Derfor er det viktig med en profesjonell og uavhengig aktør.

Fjellab leverer etter vår etterspørsel og er raske med tilbakemelding. Rjukanbadet KF er godt fornøyd med samarbeidet.

Back To Top