skip to Main Content
Kontroll Av Is/softis

Høyt bakterieinnhold i softis kan føre til at folk blir syke. Som en del av kontrollrutinene bør det foretas en kontroll av isen for å sjekke bakterieinnholdet. Det er ofte rengjøringen av maskinene det skorter på. Utskifting av vann ved uttak av kuleis gir også grobunn for bakterier og mulig overføring av bakterier fra hender til is. En kontroll av isen  vil dokumentere om renholdet og hygienen er tilfredsstillende. Ved regelmessig oppfølging kan kontrollprøver brukes til forbedring og bidra til å sikre kvaliteten på isen som selges. Ta kontakt med oss for mer info eller bestill analysen direkte under. Analysepakken dokumenterer at den hygieniske kvaliteten på isen er betryggende.

Relevante analysepakker

Back To Top