skip to Main Content

Analysebehov

Før man går til innkjøp av analysetjenester er det viktig å være sikker på hvilket analysebehov som skal dekkes. Dette vil variere stort i forhold til type prøvemateriale, problemstillinger, kostnader og hva det ønskes at resultatene skal gi av informasjon/svar. Fjellab anbefaler derfor alle som ikke har benyttet seg av laboratorietjenester til å kontakte oss for å få avklart hvilke analyser som trengs.

Telefon

Adresse

Fjellab
Hydroparken 248
3660 Rjukan

Åpningstider

Mandag – fredag
08.00 – 15.00

Bestilling

Ved bestilling enten pr. telefon eller i vår nettbutikk vil du som kunde registrere deg med kontaktinformasjon. Her kan utvalgte analysepakker bestilles.

Levering av prøvetakingsutstyr

Fjellab vil ved bestilling sende prøvetakingsutstyr, følgeskjema med prøvetakingsinstruks med Postens Servicepakke. Det blir sendt hentemelding på registrerte mobil eller epost.

Isoporeske som brukes til forsendelse av prøver til laboratoriet.

Prøvetaking

Prøvene sammen med vedlagt følgeskjema pakkes godt sammen med fryst kjøleelement og returneres Fjellab. Adresse er tydelig påført følgeskjema.
Det gjøres oppmerksom på at analyseresultater kan påvirkes av tiden mellom prøveuttak og analyse. De fleste kjemiske og mikrobiologiske analyser er tidssensitive.
Dette betyr at analysene må startes innenfor en gitt tidsramme etter prøveuttak. Ved overskridelse av tidsfrister vil ikke resultatene være dekket av vår akkreditering.
Analysene vil imidlertid bli utført og rapportert utenfor vår akkreditering. Kontakt laboratoriet i forkant hvis dette er en problemstilling. (Tlf. 35 08 28 30)

For å sikre at prøvene ikke er for gamle før analysene starter, må drikkevannsprøver leveres til laboratoriet samme dag som de blir tatt ut.

(*) Hvis prøver er eldre enn 12 timer ved ankomst laboratoriet vil analysen «Kimtall» ikke kunne rapporteres akkreditert.

Prøvehenting

Det er etablert prøvehenting på ruten Dalen-Åmot-Rjukan.
Ved prøvelevering på ruten er det viktig at vi får beskjed senest dagen før om at det skal leveres inn prøver (Tlf. 35 08 28 30).

Det blir foretatt prøvehenting (Dalen-Åmot-Rjukan) på mandager følgende partallsuker:

DATO (UKE NR) 2024
08. januar (2), 22. januar (4)
05. februar (6), 19. februar (8)
04. mars (10), 18. mars (12)
15. april (16), 29. april (8)
13. mai (20), 27. mai (22)
10. juni (24), 24. juni (26)
08. juli (28), 22. juli (30)
05. august (32), 19. august (34)
02. september (36), 16. september (38), 30. september (40)
14. oktober (42), 28. oktober (44)
11. november (46), 25. november (48)
09. desember (50)

Det er etablert prøvehenting på ruten Kviteseid-Rjukan
Ved prøvelevering på ruten er det viktig at vi får beskjed senest dagen før om at det skal leveres inn prøver (Tlf. 35 08 28 30).

Det blir foretatt prøvehenting (Kviteseid-Rjukan) på tirsdager følgende oddetallsuker:

DATO (UKE NR)
16. januar (0), 13. februar (7), 12. mars (7)
23. april (17), 21. mai (21), 18. juni (25)
16. juli (29), 13. august (33), 10. september (37)
08. oktober (41), 05. november (45), 03. desember (49)

 

Generelt:
Prøver kan leveres laboratoriet mandager, tirsdager, onsdager eller torsdager, kl. 08:00-14:00.

Uansett transportmåte må laboratoriet kontaktes på telefon 35 08 28 30 i forkant av forsendelse/opphenting.

Fjellab holder til i Hydroparken, et stort, gult murhus.
Fjellab holder til i denne bygningen i Hydroparken på Rjukan.

Analyse av prøvene

Analysene startes umiddelbart etter mottak på laboratoriet.  Hvis det er noen feil i registreringene må dette meldes til Fjellab snarest.

Rapportering

Når alle resultatene foreligger vil det bli utstedt en analyserapport. Denne vil bli sendt til kundens registrerte epost. Normalt vil analyserapport foreligge 5-10 dager etter prøvemottak. Hvis rapporten uteblir bes det om at laboratoriet kontaktes.

Råd/veiledning

Analyserapporter vil normalt inneholde grenseverdier som resultatene ikke bør overskride. Ved alvorlige funn vil Fjellab ta direkte telefonisk kontakt med kunden dersom funnene kan medføre helserisiko. Fjellab gir råd og veiledning knyttet til de utførte analyser.

Fakturering

Alle priser som er angitt i vår nettbutikk er inkl. mva.

Sampler. Analyse av hyttevann.

Betingelser

Standard betingelser kan leses her.

Opplysninger om anvendt metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og listepriser fås ved henvendelse laboratoriet. Hvis annet ikke er avtalt, velger laboratoriet egnet analysemetode. For akkrediterte analyser Fjellab av uforutsette grunner ikke selv kan utføre, benyttes akkreditert underleverandør Nemko Norlab AS eller Hardanger Miljøsenter AS. Underleverandør kan igjen benytte seg av underleverandør. Ved å signere følgeskjema eller ved å handle i vår nettbutikk anses betingelser, bruk av personopplysninger og underleverandør som akseptert av oppdragsgiver. Analyserapport vil normalt foreligge 5-10 virkedager etter prøvens ankomst laboratoriet. Rapport sendes normalt pr. epost/post.

Back To Top