skip to Main Content

Analysebehov

Før man går til innkjøp av analysetjenester er det viktig å være sikker på hvilket analysebehov som skal dekkes. Dette vil variere stort i forhold til type prøvemateriale, problemstillinger, kostnader og hva det ønskes at resultatene skal gi av informasjon/svar. Fjellab anbefaler derfor alle som ikke har benyttet seg av laboratorietjenester til å kontakte oss for å få avklart hvilke analyser som trengs.

Telefon

Adresse

Fjellab
Hydroparken 248
3660 Rjukan

Åpningstider

Mandag – fredag
08.00 – 15.00

Bestilling

Ved bestilling enten pr. telefon eller i vår nettbutikk vil du som kunde registrere deg med kontaktinformasjon. Her kan utvalgte analysepakker bestilles.

Levering av prøvetakingsutstyr

Fjellab vil ved bestilling sende prøvetakingsutstyr, følgeskjema med prøvetakingsinstruks med Postens Servicepakke. Det blir sendt hentemelding på registrerte mobil eller epost.

Isoporeske som brukes til forsendelse av prøver til laboratoriet.

Prøvetaking

Prøvene sammen med vedlagt følgeskjema pakkes godt sammen med fryst kjøleelement og returneres Fjellab. Adresse er tydelig påført følgeskjema. Prøver av vann og næringsmidler er «ferskvare» og må leveres til laboratoriet så raskt som mulig. For vannprøver skal ikke tiden fra uttak til ankomst laboratoriet overstige 24 timer. Hvis prøvene ikke kan leveres samme dag må prøvene oppbevares kjølig frem til forsendelsen og ankomme laboratoriet senest 24 timer etter prøveuttak.

Prøvehenting

Det er etablert prøvehenting på ruten Dalen-Åmot-Rjukan.
Ved prøvelevering på ruten er det viktig at vi får beskjed senest dagen før om at det skal leveres inn prøver (Tlf. 35 08 28 30).

Det blir foretatt prøvehenting (Dalen-Åmot-Rjukan) på tirsdager følgende partallsuker:

UKE 02  UKE 14  UKE 30  UKE 42
UKE 04  UKE 18  UKE 32  UKE 44
UKE 06  UKE 22  UKE 34  UKE 46
UKE 08  UKE 24  UKE 36  UKE 48
UKE 10  UKE 26  UKE 38  UKE 50
UKE 12  UKE 28  UKE 40

Det er etablert prøvehenting på ruten Kviteseid-Rjukan
Ved prøvelevering på ruten er det viktig at vi får beskjed senest dagen før om at det skal leveres inn prøver (Tlf. 35 08 28 30).

Det blir foretatt prøvehenting (Kviteseid-Rjukan) på tirsdager følgende oddetallsuker:

UKE 03  UKE 29
UKE 07  UKE 33
UKE 11   UKE 37
UKE 17  UKE 41
UKE 21  UKE 45
UKE 25  UKE 49

Generelt:
Prøver kan leveres laboratoriet mandager, tirsdager, onsdager eller torsdager, kl. 08:00-14:00.

Uansett transportmåte må laboratoriet kontaktes på telefon 35 08 28 30 i forkant av forsendelse/opphenting.

Fjellab holder til i Hydroparken, et stort, gult murhus.
Fjellab holder til i denne bygningen i Hydroparken på Rjukan.

Analyse av prøvene

Analysene startes umiddelbart etter mottak på laboratoriet.  Hvis det er noen feil i registreringene må dette meldes til Fjellab snarest.

Rapportering

Når alle resultatene foreligger vil det bli utstedt en analyserapport. Denne vil bli sendt til kundens registrerte epost. Normalt vil analyserapport foreligge 5-10 dager etter prøvemottak. Hvis rapporten uteblir bes det om at laboratoriet kontaktes.

Råd/veiledning

Analyserapporter vil normalt inneholde grenseverdier som resultatene ikke bør overskride. Ved alvorlige funn vil Fjellab ta direkte telefonisk kontakt med kunden dersom funnene kan medføre helserisiko. Fjellab gir råd og veiledning knyttet til de utførte analyser.

Analyseutstyr

Fakturering

Etter avsluttet oppdrag vil Tinn kommune org nr.864 963 552 MVA fakturere på vegne av Fjellab. Faktura vil være merket med «Tinn kommune Fjellab». Alle priser som er angitt i vår nettbutikk er inkl. mva.

Sampler. Analyse av hyttevann.

Betingelser

Standard betingelser kan leses her.

Opplysninger om anvendt metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og listepriser fås ved henvendelse laboratoriet. Hvis annet ikke er avtalt, velger laboratoriet egnet analysemetode. For akkrediterte analyser Fjellab av uforutsette grunner ikke selv kan utføre, benyttes akkreditert underleverandør Kystlab AS eller Hardanger Miljøsenter AS. Underleverandør kan igjen benytte seg av underleverandør. Ved å signere følgeskjema eller ved å handle i vår nettbutikk anses betingelser, bruk av personopplysninger og underleverandør som akseptert av oppdragsgiver. Analyserapport vil normalt foreligge 5-10 virkedager etter prøvens ankomst laboratoriet. Rapport sendes normalt pr. epost/post.  Økonomiavdelingen i Tinn kommune org nr.864 963 552 MVA fakturerer etterskuddsvis på vegne av Fjellab. Faktura vil være merket med «Tinn kommune Fjellab».

Back To Top