skip to Main Content

Ny drikkevannsforskrift.

Ny drikkevannsforskrift innebærer strengere krav til alle vannforsyningssystemer. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Forskriften fører til større ansvar for de som har små vannforsyningssystem, for eksempel i hyttegrender eller hvor noen få husstander deler vannforsyning.  Ta kontakt med…

Les mer

Vannkvalitet i melkerom

Melkeprodusenter med privat vannkilde skal, i henhold til KSL-standard, ta vannprøve for analyse hver høst i tidsrommet august-november. Ansvaret for at denne blir tatt ligger hos "virksomheten", det vil si melkeprodusenten. Fjellab tilbyr disse analysene.

Les mer
Back To Top