skip to Main Content

Vi kan tilby mikrobiologiske og kjemiske analyser for dokumentasjon av produktkvalitet, hygiene og sikkerhet. Om ønskelig tilpasser Fjellab egnet prøveprogram tilpasset den enkeltes produksjon og volum.

Det er forbudt å omsette næringsmiddel som ikke er trygt. Et næringsmiddel skal anses for ikke å være trygt dersom det betraktes som helseskadelig eller uegnet for konsum.

Vi tilbyr analyse og rådgivning

  • Dokumentasjon av råvare og produktkvalitet
  • Renholdskontroll
  • Bistand ved mistanke og matforgiftning
  • Analyseberedskap om en akutt situasjon skulle oppstå
  • Utarbeidelse av prøvetakingsplaner i henhold til kundekrav, lover og forskrifter

Analysepakker

Back To Top