skip to Main Content

Vi utfører mikrobiologiske og kjemiske analyser på miljøprøver.

Fjellab mottar prøver fra både private- og offentlige, samt prøver fra industri og private kunder.

Miljøprøver:

  • Kontroll av Legionella
  • Miljøgifter i vann og jord
  • Vassdragsovervåking (næringssalter, utslipp, forurensing, kalking/innsjøer)
  • Utslippskontroll av prosessvann

Analysepakker

Back To Top