skip to Main Content

Ny drikkevannsforskrift.

Ny drikkevannsforskrift innebærer strengere krav til alle vannforsyningssystemer. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Forskriften fører til større ansvar for de som har små vannforsyningssystem, for eksempel i hyttegrender eller hvor noen få husstander deler vannforsyning.  Ta kontakt med…

Les mer

Kontroll av rakefisk

Ta kontakt med oss hvis du har behov for å få kontrollert rakefisk. Listeria er en bakterie som finnes nesten overalt i naturen. Personer i risikogrupper - som f.eks. gravide og personer med nedsatt immunforsvar kan ved smitte bli alvorlig…

Les mer

Vannkvalitet i melkerom

Melkeprodusenter med privat vannkilde skal, i henhold til KSL-standard, ta vannprøve for analyse hver høst i tidsrommet august-november. Ansvaret for at denne blir tatt ligger hos "virksomheten", det vil si melkeprodusenten. Fjellab tilbyr disse analysene.

Les mer

Radon i inneluft

Undersøkelser har vist at opphold i luftmiljøer med høye radonkonsentrasjoner over lang tid (mange år) gir økt risiko for utvikling av lungekreft og at risikoen er høyest for røykere.Radon er en radioaktiv edelgass som dannes naturlig i berggrunn og jordsmonn…

Les mer
Bilde Av Softis

Kontroll av is/softis

Høyt bakterieinnhold i softis kan føre til at folk blir syke. Som en del av kontrollrutinene bør det foretas en kontroll av isen for å sjekke bakterieinnholdet. Det er ofte rengjøringen av maskinene det skorter på. Utskifting av vann ved…

Les mer
Back To Top