skip to Main Content

Kjemisk og mikrobiologisk laboratorium

MAT – VANN – MILJØ

drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene- og miljøprøver.

Analyseområder

Drikkevann

Drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og bør derfor regelmessig analyseres for de stoffene som kan ha betydning for vannkvaliteten.

Næringsmidler

Næringsmidler

Vi kan tilby mikrobiologiske og kjemiske analyser av næringsmidler for dokumentasjon av produktkvalitet, hygiene og sikkerhet.

Miljø

Miljø

Vi tilbyr analysetjenester knyttet til utslipp, avfall, radioaktivitet, Legionella, oljeutskillere, miljøgifter, radon og inneklimamålinger.

Aktuelt

Back To Top