skip to Main Content

Kjemisk og mikrobiologisk laboratorium på Rjukan

MAT – VANN – MILJØ

Vi analyserer drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene- og miljøprøver.

Analyseområder

Vann som bobler.

Drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel, og bør derfor regelmessig analyseres for de stoffene som kan ha betydning for vannkvaliteten.

Grønne bønner.

Næringsmidler

Vi kan tilby mikrobiologiske og kjemiske analyser av næringsmidler for dokumentasjon av produktkvalitet, hygiene og sikkerhet.

En grønn plante vokser opp av en haug med jord.

Miljø

Vi tilbyr analysetjenester knyttet til utslipp, avfall, radioaktivitet, Legionella, oljeutskillere, miljøgifter, radon og inneklimamålinger.

Aktuelt fra Fjellab

Back To Top