skip to Main Content

Kjemisk og mikrobiologisk laboratorium

MAT – VANN – MILJØ

drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene- og miljøprøver.

Analyseområder

Drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og bør derfor regelmessig analyseres for de stoffene som kan ha betydning for vannkvaliteten.

Grønne Bønner.

Næringsmidler

Vi kan tilby mikrobiologiske og kjemiske analyser av næringsmidler for dokumentasjon av produktkvalitet, hygiene og sikkerhet.

En Grønn Plante Vokser Opp Av En Haug Med Jord.

Miljø

Vi tilbyr analysetjenester knyttet til utslipp, avfall, radioaktivitet, Legionella, oljeutskillere, miljøgifter, radon og inneklimamålinger.

Aktuelt

Norsk akkreditering
Fjellab utfører en rekke akkrediterte kjemiske- og mikrobiologiske analyser av drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene og miljøprøver. Analyser merket med (*) er ikke omfattet av akkrediteringen. Vi hjelper deg med å velge riktige analyser og lager om ønskelig skreddersydde prøveprogram som dekker ditt behov.

Alle priser på våre nettsider er inkl. mva. og avgifter. For betingelser og nedlasting av våre følgeskjema se Dokumentoversikt

Hydroparken 248
3660 Rjukan

Mat-vann-miljø

Mer informasjon

Back To Top