skip to Main Content
Drikkevann

Ny drikkevannsforskrift innebærer strengere krav til alle vannforsyningssystemer. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Forskriften fører til større ansvar for de som har små vannforsyningssystem, for eksempel i hyttegrender eller hvor noen få husstander deler vannforsyning. Ta kontakt med laboratoriet ved evt. spørsmål.

Forskrift 2016-12-22-1868 (drikkevannsforskriften)

Back To Top