skip to Main Content

Analysebehov

Før man går til innkjøp av analysetjenester er det viktig å være sikker på hvilket analysebehov som skal dekkes. Dette vil variere stort i forhold til type prøvemateriale, problemstillinger, kostnader og hva det ønskes at resultatene skal gi av informasjon/svar. Fjellab anbefaler derfor alle som ikke har benyttet seg av laboratorietjenester til å kontakte oss for å få avklart hvilke analyser som trengs.

Bestilling

Ved bestilling enten pr. telefon eller i vår nettbutikk vil du som kunde registrere deg med kontaktinformasjon. Her kan utvalgte analysepakker bestilles.

Levering av prøvetakingsutstyr

Fjellab vil ved bestilling sende prøvetakingsutstyr, følgeskjema med prøvetakingsinstruks med Postens Servicepakke. Det blir sendt hentemelding på registrerte mobil eller epost.

Isoporeske som brukes til forsendelse av prøver til laboratoriet.

Prøvetaking

Prøvene sammen med vedlagt Følgeskjema vann pakkes godt sammen med fryst kjøleelement og returneres Fjellab. Adresse er tydelig påført følgeskjema. Prøver av vann og næringsmidler er «ferskvare» og må leveres til laboratoriet så raskt som mulig. For vannprøver skal ikke tiden fra uttak til ankomst laboratoriet overstige 24 timer. Hvis prøvene ikke kan leveres samme dag må prøvene oppbevares kjølig frem til forsendelsen og ankomme laboratoriet senest 24 timer etter prøveuttak.

Prøvehenting

Det er etablert prøvehenting på ruten Dalen-Åmot-Rjukan hver fjortende dag(partallsuker). Ved prøvelevering på ruten er det viktig at vi får beskjed senest dagen før om at det skal leveres inn prøver (Tlf. 35 08 28 30).

Innleveringsfrister:

Dalen
Innen kl. 07:30 (Kommuneverkstaden: Åse Stålekleivs veg 9)

Åmot
Innen kl. 08:00 (Kommuneverkstaden: Verkstadvegen 16)

Rauland
Innen kl. 08:15 (Esso Rauland)

Andre innleveringssteder kan avtales i forkant.

Dager det blir foretatt prøvehenting:

UKE 24 Tirsdag 12/6
UKE 26 Tirsdag 26/6
UKE 28 Tirsdag 10/7
UKE 30 Tirsdag 24/7
UKE 32 Tirsdag 7/8
UKE 34 Tirsdag 21/8
UKE 36 Tirsdag 4/9
UKE 38 Tirsdag 18/9
UKE 40 Tirsdag 2/10
UKE 42 Tirsdag 16/10
UKE 44 Tirsdag 30/10
UKE 46 Tirsdag 13/11
UKE 48 Tirsdag 27/11
UKE 50 Tirsdag 11/12

Vi mottar prøver fra hele landet. Prøver kan leveres laboratoriet mandager, tirsdager, onsdager eller torsdager, kl. 08:00-15:00. Se kart her.

Uansett transportmåte må laboratoriet kontaktes på telefon 35 08 28 30 i forkant av forsendelse/opphenting

Analyse av prøvene

Analysene startes umiddelbart etter mottak på laboratoriet.  Hvis det er noen feil i registreringene må dette meldes til Fjellab snarest.

Rapportering

Når alle resultatene foreligger vil det bli utstedt en analyserapport. Denne vil bli sendt til kundens registrerte epost. Normalt vil analyserapport foreligge 5-10 dager etter prøvemottak. Hvis rapporten uteblir bes det om at laboratoriet kontaktes.

Råd/veiledning

Analyserapporter vil normalt inneholde grenseverdier som resultatene ikke bør overskride. Ved alvorlige funn vil Fjellab ta direkte telefonisk kontakt med kunden dersom funnene kan medføre helserisiko. Fjellab gir råd og veiledning knyttet til de utførte analyser.

Analyseutstyr

Fakturering

Etter avsluttet oppdrag vil Tinn kommune org nr.864 963 552 MVA fakturere på vegne av Fjellab.  Faktura vil være merket med «Tinn kommune Fjellab» og et bilag vil spesifisere fakturaen ytterligere. Alle priser som er angitt i vår nettbutikk er inkl. mva.

Sampler

Betingelser

Standard betingelser kan leses på betingelser.
Opplysninger om anvendt metodikk, måleusikkerhet, deteksjonsgrenser, akkrediteringsstatus og listepriser fås ved henvendelse laboratoriet. Hvis annet ikke er avtalt, velger laboratoriet egnet analysemetode. For akkrediterte analyser Fjellab av uforutsette grunner ikke selv kan utføre, benyttes akkreditert underleverandør Kystlab AS eller Hardanger Miljøsenter AS. Underleverandør kan igjen benytte seg av underleverandør. Ved å signere Følgeskjema vann eller ved å handle i vår nettbutikk anses betingelser, bruk av personopplysninger og underleverandør som akseptert av oppdragsgiver. Analyserapport vil normalt foreligge 5-10 virkedager etter prøvens ankomst laboratoriet. Rapport sendes normalt pr. epost/post.  Økonomiavdelingen i Tinn kommune org nr.864 963 552 MVA fakturerer etterskuddsvis på vegne av Fjellab. Faktura vil være merket med «Tinn kommune Fjellab».

Back To Top