skip to Main Content

Kjemisk og mikrobiologisk laboratorium

MAT – VANN – MILJØ

drikkevann, avløpsvann, næringsmidler, hygiene- og miljøprøver.

Analyseområder

Drikkevann

Drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel og bør derfor regelmessig analyseres for de stoffene som kan ha betydning for vannkvaliteten.

Næringsmidler

Næringsmidler

Vi kan tilby mikrobiologiske og kjemiske analyser av næringsmidler for dokumentasjon av produktkvalitet, hygiene og sikkerhet.

Miljø

Miljø

Vi tilbyr analysetjenester knyttet til utslipp, avfall, radioaktivitet, Legionella, oljeutskillere, miljøgifter, radon og inneklimamålinger.

Aktuelt

Ny Drikkevannsforskrift

Ny drikkevannsforskrift

Ny drikkevannsforskrift innebærer strengere krav til alle vannforsyningssystemer. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Forskriften fører til større ansvar for de som har små vannforsyningssystem, for eksempel i hyttegrender eller hvor noen få husstander deler vannforsyning. Ta kontakt med…

Les mer
Back To Top